Privacybeleid

House of Skills vindt het  belangrijk dat persoonsgegevens van deelnemers, geïnteresseerden en zakelijke relaties aan het programma House of Skills zeer zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij vertellen je graag hoe wij dat doen.

Uiteraard houden we ons  aan de eisen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). House of Skills is een samenwerkingsproject van partners uit het onderwijsveld, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid in de metropoolregio Amsterdam. Binnen de samenwerking is afgesproken dat de (eind)verantwoordelijkheid voor elke verwerking van persoonsgegevens duidelijk vastgelegd wordt.

Deze privacyverklaring gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen House of Skills waarvoor het college van B&W van de  gemeente Amsterdam als “verantwoordelijke” in de zin van de AVG  wordt aangemerkt. Bij de andere deelnemende organisatie kun je terecht voor informatie over de persoonsgegevensverwerkingen waar de andere organisaties verantwoordelijk voor zijn.

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

House of Skills is een organisatie in ontwikkeling waardoor  onze processen zo nu en dan nog moeten worden  aangepast. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van House of Skills te raadplegen.